langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » miejsce załadunku

Miejsce załadunku po angielsku

miejsce załadunku: loading area Szukaj w Google

"loading area" to także:

- jednostka załadowcza

Inne:

Ze słowem "loading":

przeładunek transloading
czynności wyładowcze unloading operations
opłaty załadowcze i wyładowcze loading and unloading charges
jednostka załadowcza loading unit
towary utracone w czasie załadunku product loss during loading

Ze słowem "area":

strefa wolnego handlu free-trade area

Ze słowem "miejsce":

miejsce przeznaczenia destination
miejsce dostawy place of delivery
miejsce wysyłki place of departure
miejsce przeznaczenia place of destination
dostawa franco miejsce przeznaczenia free delivered
  Langol.pl