langol.pl » Biznes » Bankowość » międzybankowe polecenie wypłaty

Międzybankowe polecenie wypłaty po angielsku

międzybankowe polecenie wypłaty: banker's draft Szukaj w Google

Inne:

trata bankowa bank draft

Ze słowem "draft":

przekroczenie limitu konta overdraft
debet overdraft
zgodzić się na debet w wysokości [x] grant an overdraft up to a limit of [x]
powiadomienie o przekroczeniu środków overdraft notice
warunki limitu kredytowego overdraft facilities
trata draft
trata płatna za okazaniem sight draft
kredyt w rachunku otwartym overdraft

Ze słowem "polecenie":

stałe polecenie zapłaty automatic transfer
polecenie zapłaty direct debit
polecenie wypłaty payment order
  Langol.pl