langol.pl » Biznes » Handel » mieć zdolność kredytową

Mieć zdolność kredytową po angielsku

mieć zdolność kredytową: be safe for credit Szukaj w Google

Inne:

zdolność kredytowa credit standing

Ze słowem "credit":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
ryzyko kredytowe credit risks
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
status kredytowy credit status
stan zadłużenia credit status
wypłacalność credit standing
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
nota kredytowa credit note
kupować na kredyt buy on credit
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit
  Langol.pl