langol.pl » Ogólne » Ogólne » mieć z [kimś] sprzeczkę

Mieć z [kimś] sprzeczkę po angielsku

mieć z [kimś] sprzeczkę: have a run-in with [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "have":

uporządkować wszystkie kwestie to have sth sorted
mieć wszystko pod kontrolą to have sth sorted
mieć przewagę [nad kimś] have the edge [over sb]
mieć w [czymś] interes have a vested interest in [sth]
być z [kimś] skłóconym have a rift with [sb]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
mieć do [kogoś] urazę have a grudge against [sb]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]
mieć ubranie na zmianę have a change of clothes
  Langol.pl