langol.pl » Ogólne » Ogólne » mieć w [czymś] interes

Mieć w [czymś] interes po angielsku

mieć w [czymś] interes: have a vested interest in [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "have":

uporządkować wszystkie kwestie to have sth sorted
mieć wszystko pod kontrolą to have sth sorted
mieć przewagę [nad kimś] have the edge [over sb]
mieć z [kimś] sprzeczkę have a run-in with [sb]
być z [kimś] skłóconym have a rift with [sb]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
mieć do [kogoś] urazę have a grudge against [sb]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]
mieć ubranie na zmianę have a change of clothes

Ze słowem "interest":

stopa procentowa interest rate
bronić [czyichś] interesów uphold [sb's] interests
wzbudzić zainteresowanie [u kogoś] attract interest of [sb]
może Cię zainteresuje [coś] you might be interested in [sth]

Ze słowem "interes":

obserwować coś z zainteresowaniem eye
obserwować rynek z zainteresowaniem eye the market
  Langol.pl