langol.pl » Ogólne » Ogólne » mieć ubranie na zmianę

Mieć ubranie na zmianę po angielsku

mieć ubranie na zmianę: have a change of clothes Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "have":

uporządkować wszystkie kwestie to have sth sorted
mieć wszystko pod kontrolą to have sth sorted
mieć przewagę [nad kimś] have the edge [over sb]
mieć z [kimś] sprzeczkę have a run-in with [sb]
mieć w [czymś] interes have a vested interest in [sth]
być z [kimś] skłóconym have a rift with [sb]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
mieć do [kogoś] urazę have a grudge against [sb]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]

Ze słowem "change":

wymiana walut foreign exchange
wymieniać uprzejmości exchange pleasantries
  Langol.pl