langol.pl » Ogólne » Ogólne » mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś]

Mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] po angielsku

mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś]: have pleasure in [doing sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "have":

uporządkować wszystkie kwestie to have sth sorted
mieć wszystko pod kontrolą to have sth sorted
mieć przewagę [nad kimś] have the edge [over sb]
mieć z [kimś] sprzeczkę have a run-in with [sb]
mieć w [czymś] interes have a vested interest in [sth]
być z [kimś] skłóconym have a rift with [sb]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
mieć do [kogoś] urazę have a grudge against [sb]
mieć ubranie na zmianę have a change of clothes

Ze słowem "doing":

być w stanie [coś] zrobić be capable of doing [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] fall into the trap of [doing sth]
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] having [done sth], I am in position to start [doing sth else]
odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty put off [doing sth] until the last minute
ciągle odkładać [zrobienie czegoś] procrastinate [doing sth]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
  Langol.pl