langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów

Mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów po angielsku

mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów: have the pleasure of doing business with [sb] Szukaj w Google

Inne:

nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
handlować [czymś] deal in [sth]

Ze słowem "have":

mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
otrzymaliśmy [coś] we have received [sth]
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
mieć problemy z [robieniem czegoś] have trouble [doing sth]
poproszę z numerem wewnętrznym [x] can I have extension [x]?

Ze słowem "doing":

znaczne trudności w [zrobieniu czegoś] considerable difficulties [doing sth]
przeprosiny za opóźnienie w [zrobieniu czegoś] apologies for delay in [doing sth]
niepowodzenie w [robieniu czegoś] failure in [doing sth]

Ze słowem "business":

list handlowy business letter
korespondencja biznesowa business correspondence
adres firmowy business address
kontakty handlowe business relations
kontakty biznesowe business relations
partner biznesowy business partner
partner handlowy business partner
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
do zastosowań biznesowych for business application
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
  Langol.pl