langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » mieć problemy z [robieniem czegoś]

Mieć problemy z [robieniem czegoś] po angielsku

mieć problemy z [robieniem czegoś]: have trouble [doing sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "have":

mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
otrzymaliśmy [coś] we have received [sth]
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
poproszę z numerem wewnętrznym [x] can I have extension [x]?

Ze słowem "trouble":

kłopot trouble
trudność trouble

Ze słowem "doing":

znaczne trudności w [zrobieniu czegoś] considerable difficulties [doing sth]
przeprosiny za opóźnienie w [zrobieniu czegoś] apologies for delay in [doing sth]
niepowodzenie w [robieniu czegoś] failure in [doing sth]
  Langol.pl