langol.pl » Biznes » Produkt » mieć niekorzystny wpływ na [coś]

Mieć niekorzystny wpływ na [coś] po angielsku

mieć niekorzystny wpływ na [coś]: have detrimental effect on [sth] Szukaj w Google
  Langol.pl