langol.pl » Biznes » Bankowość » mieć długi

Mieć długi po angielsku

mieć długi: be in the red Szukaj w Google

"be in the red" to także:

- być na minusie

Inne:

Ze słowem "red":

odebrać z powrotem redeem
redyskontować rediscount
karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
scedowany na drodze indosu transferred by endorsement
kredyt bankowy bank credit
czek bez pokrycia uncovered cheque
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
akcja imienna registered share
akcja uprzywilejowana preferred stock
otwarcie kredytu credit opening
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan
  Langol.pl