langol.pl » Biznes » Biuro » mieć coś w aktach

Mieć coś w aktach po angielsku

mieć coś w aktach: have something on file Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "have":

przeprowadzać konferencję have a conference

Ze słowem "something":

orientować się pośród czegoś keep track of something
ułatwiać coś facilitate something
stos [czegoś] ream of [something]

Ze słowem "file":

akta file
segregator file
skoroszyt file
segregator arch board file
teczka wisząca suspension file
plik file
zapisywać file
rejestrować file
zachować file
zapisywać kopie zapasowe file back-ups
ewidencjonować według nazwiska file under a name
rejestrować według nazwiska file under a name
  Langol.pl