langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » mediacja pomiędzy [x] i [y]

Mediacja pomiędzy [x] i [y] po angielsku

mediacja pomiędzy [x] i [y]: mediation between [x] and [y] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "mediation":

mediacja mediation

Ze słowem "and":

hojna odprawa wielkości [x] golden handshake of [x]
kandydat candidate
sprawdzić kandydata screen a candidate
złożyć wypowiedzenie hand in one's notice
szeregowi członkowie rank and file
żądanie demand
żądanie płacowe wage demand
domagać się wyjaśnień demand an explanation
widełki płacowe wage band
wybierać kandydatów select candidates
  Langol.pl