langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » mechanizm cenowy

Mechanizm cenowy po angielsku

mechanizm cenowy: price mechanism Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "price":

[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices
wskaźnik cen detalicznych retail price index
cena detaliczna retail price
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
podwyżka cen price hike
po cenach rynkowych at market prices
osłabić kursy akcji weaken stock prices
cena docelowa target price

Ze słowem "mechanism":

mechanizm kursowy exchange mechanism

Ze słowem "mechanizm":

mechanizmy rynkowe market forces
  Langol.pl