langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » materiały drukowane

Materiały drukowane po angielsku

materiały drukowane: printed matter Szukaj w Google

"printed matter" to także:

- druki

Inne:

Ze słowem "printed":

dokumenty drukowane printed documents

Ze słowem "matter":

załatwić tę sprawę settle this matter
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
  Langol.pl