langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » materiał promocyjny w miejscu sprzedaży

Materiał promocyjny w miejscu sprzedaży po angielsku

materiał promocyjny w miejscu sprzedaży: point of sale material Szukaj w Google

Inne:

materiały reklamowe sales literature
materiały reklamowe promotional materials

Ze słowem "point":

reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
miejsce zakupu point of sale
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising

Ze słowem "sale":

maksymalizować sprzedaż maximize sales
forsowanie zbytu sales drive
forsowanie obrotów sales drive
obsługa posprzedażowa after-sales service
prognoza sprzedaży sales forecast
prognoza obrotów sales forecast
przepowiadać spadek sprzedaży forecast a decline in sales
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
cel sprzedażowy sales target
działania posprzedażne after-sales activities
usługi posprzedażne after-sales service
analiza sprzedaży sales analysis
promocja sprzedaży sales promotion
reakcja konsumentów sales response
taktyka sprzedaży sales tactics
sprzedaż wysyłkowa mail-order sale
składy hurtowe wholesale stores
marka hurtownika wholesaler brand
promocja personelu sprzedaży sales force promotion

Ze słowem "material":

materiał reklamowy display material

Ze słowem "promocyjny":

produkt promocyjny sprzedawany ze stratą loss leader

Ze słowem "miejscu":

zakupy w jednym miejscu one-stop shopping
  Langol.pl