langol.pl » Biznes » Rolnictwo » maszyny rolnicze

Maszyny rolnicze po angielsku

maszyny rolnicze: agrucultural machinery Szukaj w Google
a także:
- agricultural machinery
- farm machinery

Inne:

Ze słowem "agrucultural":

ubezpieczenie rolnicze agrucultural insurance

Ze słowem "rolnicze":

dochody rolnicze agricultural income
narzędzia rolnicze farm implements
usługi rolnicze agricultural services
subsydia rolnicze agricultural subsidies
  Langol.pl