langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » marża zysku

Marża zysku po angielsku

marża zysku: pretax profit margin Szukaj w Google
a także:
- profit margin

Inne:

Ze słowem "profit":

rekordowe zyski record profits
solidne zyski solid profits
polisa z udziałem w zyskach with-profits policy

Ze słowem "zysku":

rachunek podziału zysku appropriation account
  Langol.pl