langol.pl » Biznes » Rachunkowość » marża zysku

Marża zysku po angielsku

marża zysku: profit margin Szukaj w Google
a także:
- pretax profit margin

"profit margin" to także:

- marża
- stopa zysku

Inne:

Ze słowem "profit":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zrealizować zysk realize profit
rentowność profitability
zyskowność profitability
rentowny profitable
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
nierentowny unprofitable
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk na pracownika profit per employee
zysk księgowy book profit
podział zysku profit distribution
rachunek zysków i strat profit and loss account
zysk z działalności operacyjnej operating profit
zysk operacyjny brutto gross operating profit
rentowność spółki company profitability

Ze słowem "margin":

kalkulacja kosztów krańcowych marginal costing
koszty krańcowe marginal costs
margines bezpieczeństwa margin of safety
marża operacyjna brutto gross operating margin
marża brutto gross margin
marża netto net margin

Ze słowem "zysku":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
  Langol.pl