langol.pl » Biznes » Rachunkowość » marża operacyjna brutto

Marża operacyjna brutto po angielsku

marża operacyjna brutto: gross operating margin Szukaj w Google

Inne:

marża brutto gross margin

Ze słowem "gross":

zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk operacyjny brutto gross operating profit

Ze słowem "operating":

koszty operacyjne operating expenses
koszty operacyjne operating costs
zysk operacyjny operating profit
zysk nieoperacyjny non-operating income
wskaźnik rentowności operating ratio
zysk z działalności operacyjnej operating profit
strata z działalności operacyjnej operating loss
strata operacyjna operating loss

Ze słowem "margin":

marża zysku profit margin
kalkulacja kosztów krańcowych marginal costing
koszty krańcowe marginal costs
margines bezpieczeństwa margin of safety
marża netto net margin

Ze słowem "brutto":

zysk brutto trading profit
zysk brutto pre-tax profit
  Langol.pl