langol.pl » Biznes » Bankowość » makler giełdowy

Makler giełdowy po angielsku

makler giełdowy: exchange broker Szukaj w Google
a także:
- stockbroker

Inne:

Ze słowem "exchange":

terminowa transakcja walutowa forward exchange
kurs wymiany exchange rate
wymiana walut foreign exchange
waluty obce foreign exchange
środek wymiany medium of exchange
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
kurs dnia spot exchange
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange

Ze słowem "makler":

nota maklerska contract note
  Langol.pl