langol.pl » Biznes » Bankowość » lokata bankowa

Lokata bankowa po angielsku

lokata bankowa: deposit Szukaj w Google
a także:
- deposit account
- bank deposit

"deposit" to także:

- zadatek
- pierwsza rata
- wkład
- lokata
- depozyt bankowy
- wpłacać
- kaucja
- zastaw

Inne:

oprocentowanie kredytu lending rate

Ze słowem "deposit":

rachunek depozytowy deposit account
dowód wpłaty deposit slip
wrzutnia night depository
certyfikat depozytowy certificate of deposit
kwit depozytowy certificate of deposit
wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
depozyt na żądanie sight deposit
okres lokaty term of deposit
depozyt bankowy bank deposit
wkład oszczędnościowy savings deposit
deponent depositor
kwit depozytowy deposit warrant
certyfikat depozytowy deposit certificate
książeczka depozytowa deposit book
wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "bankowa":

opłata bankowa bank charge
karta bankowa cash card
pożyczka bankowa bank advance
trata bankowa bank draft
gwarancja bankowa bank guarantee
pożyczka bankowa bank loan
tajemnica bankowa banking secrecy
  Langol.pl