langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » lojalność marki

Lojalność marki po angielsku

lojalność marki: brand loyalty Szukaj w Google

"brand loyalty" to także:

- przywiązanie do marki
- wierność marce
- lojalność wobec marki

Inne:

Ze słowem "brand":

budowanie marki branding
tworzenie marki branding
powszechnie znana marka widely known brand
wspierać wiarygodność marki support the credibility of a brand name
wzmocnić lojalność marki strenghten brand loyalty
świadomość marki brand awareness
budować [swoją] świadomość marki build [one's] brand awareness
wartość marki brand equity
rozszerzenie marki brand extension
pozycjonowanie marki brand positioning
preferencja marki brand preference
zasięg marki brand range
strategia marki brand strategy
przestawienie się na inną markę brand switching
wartość marki brand value
wyrób markowy branded product
wizerunek marki brand image
marka detalisty retailer brand
podmarka sub-brand
wyrób niemarkowy unbranded product
marka hurtownika wholesaler brand
marka historyczna historical brand
wyroby własnej marki own brand products

Ze słowem "loyalty":

lojalność konsumencka customer loyalty
  Langol.pl