langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » list przewozowy dla transportu kombinowanego

List przewozowy dla transportu kombinowanego po angielsku

list przewozowy dla transportu kombinowanego: combined transport bill of lading Szukaj w Google

Inne:

konosament bill of lading
list przewozowy consignment note
list przewozowy bill of lading
dokument przewozowy transport document

Ze słowem "transport":

podczas transportu in transit
transport drogowy transportation by road
firma transportu drogowego haulier
firma transportu drogowego trucking company
transport śródlądowy inland waterway transport
śródlądowa żegluga towarowa inland waterway transport
transport barką transport by barge
przedsiębiorstwo transportu morskiego shipping company
transportować transport
transport kolejowy transport by rail
samolot transportowy transport plane
transport drogowy road transport
transport morski sea transport

Ze słowem "bill":

konosament bez zastrzeżeń clean bill of lading
konosament z zastrzeżeniami foul bill of lading
lotniczy list przewozowy air waybill
konosament na okaziciela bearer bill of lading
deklaracja celna bill of entry
spedytorski lotniczy list przewozowy house air waybill

Ze słowem "list":

list przewozowy dispatch note
specjalistyczny purpose-built
lotniczy list przewozowy air consignment note
  Langol.pl