langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » list handlowy

List handlowy po angielsku

list handlowy: business letter Szukaj w Google
a także:
- commercial letter

Inne:

korespondencja biznesowa business correspondence
list handlowy business letter
nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
pismo przewodnie covering letter
oferta handlowa sales proposal
kontakty handlowe business relations
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]

Ze słowem "business":

adres firmowy business address
kontakty biznesowe business relations
partner biznesowy business partner
partner handlowy business partner
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
do zastosowań biznesowych for business application
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "letter":

list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
treść listu body of the letter
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
treść listu body of a letter
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
litera letter

Ze słowem "list":

numer listu reference
temat listu subject line
załącznik do listu enclosure
adres odbiorcy w nagłówku listu inside address
zwrot powitania w nagłówku listu salutation
unlisted number numer zastrzeżony
  Langol.pl