langol.pl » Biznes » Proces produkcji » linia produkcji ciągłej

Linia produkcji ciągłej po angielsku

linia produkcji ciągłej: continuous processing line Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "continuous":

proces ciągły continuous process
inwentaryzacja ciągła continuous stocktaking
ciągłe polepszanie continuous improvement

Ze słowem "processing":

przetwarzanie processing
metoda przetwarzania processing method

Ze słowem "line":

linia montażowa assembly line
rurociąg parowy steam line
roboty linii montażowej assembly line robots
linia produkcyjna production line
zatrzymanie na linii montażowej hold-up on an assembly line
usprawnić streamline
zoptymalizować streamline
strategiczne dostosowanie produktów strategic product-line adjustment
taktyczne dostosowanie produktów tactical product-line adjustment
pracownik linii montażowej assembly line worker
pracownik linii produkcyjnej line worker

Ze słowem "produkcji":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
proces produkcji production process
kroki procesu produkcji steps in the production process
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
środki produkcji means of production
koszty produkcji manufacturing costs
koszty produkcji costs of production
stały wzrost produkcji sustained growth of output
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
koszt produkcji manufacturing cost
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
czas produkcji manufacturing time
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
łańcuch produkcji production chain
koszt produkcji production cost
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
koszty ogólne produkcji production overhead
planowanie produkcji production planning
ceny produkcji production prices
czas produkcji production time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
  Langol.pl