langol.pl » Biznes » Proces produkcji » linia montażowa

Linia montażowa po angielsku

linia montażowa: assembly line Szukaj w Google

Inne:

zakład montażowy assembly plant

Ze słowem "assembly":

montaż za granicą offshore assembly
montaż poza granicami kraju offshore assembly
roboty linii montażowej assembly line robots
zatrzymanie na linii montażowej hold-up on an assembly line
pracownik linii montażowej assembly line worker
montaż assembly
proces montażu assembly process

Ze słowem "line":

rurociąg parowy steam line
linia produkcyjna production line
usprawnić streamline
zoptymalizować streamline
strategiczne dostosowanie produktów strategic product-line adjustment
taktyczne dostosowanie produktów tactical product-line adjustment
linia produkcji ciągłej continuous processing line
pracownik linii produkcyjnej line worker
  Langol.pl