langol.pl » Biznes » Bankowość » linia kredytowa

Linia kredytowa po angielsku

linia kredytowa: credit limit Szukaj w Google
a także:
- credit facility
- credit line
- line of credit

"credit limit" to także:

- limit kredytowy

Inne:

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
limit kredytowy credit line
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening

Ze słowem "limit":

limit limit
zgodzić się na debet w wysokości [x] grant an overdraft up to a limit of [x]

Ze słowem "kredytowa":

instytucja kredytowa finance house
kredytowanie lending
umowa kredytowa loan agreement
  Langol.pl