langol.pl » Biznes » Bankowość » linia kredytowa

Linia kredytowa po angielsku

linia kredytowa: line of credit Szukaj w Google
a także:
- credit facility
- credit line
- credit limit

Inne:

Ze słowem "line":

limit kredytowy credit line
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening

Ze słowem "kredytowa":

instytucja kredytowa finance house
kredytowanie lending
umowa kredytowa loan agreement
  Langol.pl