langol.pl » Biznes » Bankowość » limit kredytowy

Limit kredytowy po angielsku

limit kredytowy: credit line Szukaj w Google
a także:
- credit limit

"credit line" to także:

- linia kredytowa

Inne:

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening

Ze słowem "limit":

limit limit
przekroczenie limitu konta overdraft
warunki limitu kredytowego overdraft facilities

Ze słowem "kredytowy":

rachunek kredytowy loan account
  Langol.pl