langol.pl » Biznes » Rozmowy » liczby głosów za i przeciw są takie same

Liczby głosów za i przeciw są takie same po angielsku

liczby głosów za i przeciw są takie same: votes for and against are the same Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "and":

zaległa sprawa outstanding business
niezałatwiona sprawa outstanding business
krótki i precyzyjny brief and accurate
omówić [coś] szerzej expand on [sth]
rozwinąć [coś] expand on [sth]
z jednej strony on the one hand
z drugiej strony on the other hand
wynosić [x] stand at [x]
źle zrozumieć misunderstand
nie zrozumieć misunderstand

Ze słowem "against":

być przeciwko [czemuś] be against [sth]

Ze słowem "are":

porównać compare
w porównaniu z zeszłym rokiem compared with the previous year
są o wiele wyższe niż [x] are well ahead of [x]
są o wiele większe niż [x] are well ahead of [x]
nasz udział w rynku span of our market share
zakres naszego udziału w rynku span of our market share

Ze słowem "przeciw":

być przeciwko disagree
sprzeciwiać się object
sprzeciw objection
przeciwnie on the contrary
sprzeciwiać się counter
przeciwko sobie at cross purposes
pracować przeciwko sobie work at cross purposes
  Langol.pl