langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » ładunek pełnokontenerowy

ładunek pełnokontenerowy po angielsku

ładunek pełnokontenerowy: full container load Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "full":

okręt całkowicie załadowany [czymś] full shipload of [sth]

Ze słowem "container":

kontenerowiec container ship
kontener container
pojemnik container
opieczętować kontener seal a container
terminal kontenerowy container terminal

Ze słowem "load":

ładunek użyteczny payload
ładunek samochodowy lorry-load
ładunek load
ładować load
ładunek pełnostatkowy shipload
rozładować unload
przeładunek transloading
czynności wyładowcze unloading operations
ładować load
opłaty załadowcze i wyładowcze loading and unloading charges
miejsce załadunku loading area
jednostka załadowcza loading area
jednostka załadowcza loading unit
przeciążenie overload
przeciążać overload
ładunek częściowy part load
ładunek handlowy payload
towary utracone w czasie załadunku product loss during loading
  Langol.pl