langol.pl » Biznes » Rachunkowość » kwota zobowiązań

Kwota zobowiązań po angielsku

kwota zobowiązań: amount of accounts payable Szukaj w Google

Inne:

zobowiązania accounts payable
plan kont chart of accounts
kontrola podatkowa tax inspection

Ze słowem "accounts":

należności accounts receivable
noty objaśniające notes to the accounts
należności accounts payable
rezerwa na wątpliwe rachunki provisions for doubtful accounts

Ze słowem "payable":

zobowiązania wekslowe notes payable
zobowiązania z tytułu płac salaries payable
zobowiązania z tytułu obligacji bonds payable
zobowiązania wekslowe bills payable
rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account

Ze słowem "kwota":

pełna kwota lump sum
kwota naliczonych kosztów accrued expense
  Langol.pl