langol.pl » Biznes » Podatki » kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku po angielsku

kwota wolna od podatku: allowance Szukaj w Google

"allowance" to także:

- odpis
- bonifikata
- ulga

Inne:

Ze słowem "allowance":

odpisy amortyzacyjne depreciation allowances
ryczałt podatkowy flat rate allowance
ulga małżeńska married couple's allowance
ulga osobista na dzieci personal allowance for children
ulga z tytułu wieku age-related allowance

Ze słowem "podatku":

wprowadzić [x] procentową podwyżkę podatku na [coś] impose [x] percent tax increase on [sth]
wolny od podatku tax-free
podstawa wymiaru podatku tax base
wymiar [jakiegoś] podatku [some] tax assessment
zobowiązany do zapłaty podatku liable for tax
stawka podatku CIT rate for corporate income tax
zwrot podatku w wysokości [x] tax refund of [x]
zwolnienie z podatku tax exemption
progresywne stawki podatku progressive tax rates
zwrot podatku tax refund
dowód opłacenia podatku drogowego road fund licence
  Langol.pl