langol.pl » Biznes » Rachunkowość » kwota naliczonych kosztów

Kwota naliczonych kosztów po angielsku

kwota naliczonych kosztów: accrued expense Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "accrued":

przychody do otrzymania accrued revenue
rozliczenia międzyokresowe bierne accrued liability
przychody do otrzymania accrued income

Ze słowem "expense":

przychody minus wydatki revenues less expenses
koszty expenses
wydatki expenses
koszty operacyjne operating expenses
koszty sprzedaży selling expenses
koszty wysyłki shipping expense
wydatki administracyjne administrative expenses
ośrodek kosztów expense center
koszty expense
koszty przyszłych okresów deferred expense
przychody i wydatki revenues and expenses

Ze słowem "kwota":

pełna kwota lump sum
kwota zobowiązań amount of accounts payable
  Langol.pl