langol.pl » Biznes » Handel » kwota faktury

Kwota faktury po angielsku

kwota faktury: invoice amount Szukaj w Google

"invoice amount" to także:

- suma faktury

Inne:

wartość faktury amount of an invoice
ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
rozliczenie faktury settlement of the invoice
zapłata faktury settlement of the invoice
faktura invoice
cena fakturowa invoice price
cena na fakturze invoice price

Ze słowem "invoice":

faktura pro forma pro forma invoice
faktura handlowa commercial invoice
faktura konsularna consular invoice
zafakturować invoice
błąd na fakturze error on an invoice
suma faktury amount of an invoice
faktura zakupu purchase invoice
faktura handlowa sales invoice
przedstawić fakturę submit an invoice

Ze słowem "amount":

wynosić [x] amount to [x]
przesłać [jakąś kwotę] [gdzieś] remit [some amount] to [somewhere]
kwota amount
  Langol.pl