langol.pl » Biznes » Bankowość » kwit depozytowy

Kwit depozytowy po angielsku

kwit depozytowy: deposit warrant Szukaj w Google
a także:
- certificate of deposit

Inne:

Ze słowem "deposit":

rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
wkład deposit
lokata deposit
depozyt bankowy deposit
wpłacać deposit
dowód wpłaty deposit slip
wrzutnia night depository
certyfikat depozytowy certificate of deposit
wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
depozyt na żądanie sight deposit
okres lokaty term of deposit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
wkład oszczędnościowy savings deposit
deponent depositor
certyfikat depozytowy deposit certificate
książeczka depozytowa deposit book
lokata bankowa deposit
wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "warrant":

zlecenie wypłaty dywidendy dividend warrant
  Langol.pl