langol.pl » Biznes » Rozmowy » kwestia formalna

Kwestia formalna po angielsku

kwestia formalna: point of order Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "point":

spotkanie appointment
wizyta appointment
podnieść kwestię formalną raise a point of order
zwrócić uwagę point out
zrealizować punkt programu cover a point on the agenda
omówić punkt programu cover a point on the agenda
nie rozumieć sedna miss the point
nie dostrzegać istoty sprawy miss the point
istota point
sens point
przyjmować do wiadomości [czyjś] punkt widzenia take [somebody's] point

Ze słowem "kwestia":

kluczowa kwestia key issue
  Langol.pl