langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kurs zakupu

Kurs zakupu po angielsku

kurs zakupu: bid price Szukaj w Google

"bid price" to także:

- oferowana cena kupna

Inne:

kurs kupna bid

Ze słowem "bid":

cena oferowana bid
oferta przejęcia takeover bid
złożyć ofertę przejęcia [Firmy] launch a takeover bid for [Firm]
powstrzymać wrogie przejęcie stop a takover bid

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "kurs":

notować kurs quote
zakup po wysokim kursie bear squeeze
najniższy kurs zamknięcia bear closing
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
zwyżka kursów na rynku bull market
indeks kursów akcji share index
osoba przewidująca kursy na podstawie historii chartist
strata kursowa discount
kurs sprzedaży selling rate
po najlepszym kursie at best

Ze słowem "zakupu":

uśrednianie ceny zakupu pound cost averaging
  Langol.pl