langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kurs kupna

Kurs kupna po angielsku

kurs kupna: bid Szukaj w Google

"bid" to także:

- cena oferowana
- zaoferować
- oferta

Inne:

kurs sprzedaży selling rate
kurs zakupu bid price

Ze słowem "bid":

oferta przejęcia takeover bid
złożyć ofertę przejęcia [Firmy] launch a takeover bid for [Firm]
powstrzymać wrogie przejęcie stop a takover bid
oferowana cena kupna bid price

Ze słowem "kurs":

notować kurs quote
zakup po wysokim kursie bear squeeze
najniższy kurs zamknięcia bear closing
po kursie rynkowym at market
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
zwyżka kursów na rynku bull market
indeks kursów akcji share index
osoba przewidująca kursy na podstawie historii chartist
kurs emisyjny issuing price
strata kursowa discount
po najlepszym kursie at best

Ze słowem "kupna":

opcja kupna call option
rozpiętość cen kupna i sprzedaży spread
  Langol.pl