langol.pl » Biznes » Bankowość » kurs dnia

Kurs dnia po angielsku

kurs dnia: spot exchange Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "exchange":

terminowa transakcja walutowa forward exchange
kurs wymiany exchange rate
wymiana walut foreign exchange
waluty obce foreign exchange
środek wymiany medium of exchange
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
makler giełdowy exchange broker
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange

Ze słowem "kurs":

kurs rate
  Langol.pl