langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kupować w drodze umów odkupu

Kupować w drodze umów odkupu po angielsku

kupować w drodze umów odkupu: buy through repos Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
umowa odkupu papierów buyback agreement
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company

Ze słowem "drodze":

emisja w drodze submisji issue by tender

Ze słowem "odkupu":

umowa odkupu papierów wartościowych securities repurchase agreement
umowa odkupu papierów RP agreement
umowa odkupu papierów wartościowych repurchasing agreement
umowa odkupu repo
  Langol.pl