langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kupować udziały w przedsiębiorstwie

Kupować udziały w przedsiębiorstwie po angielsku

kupować udziały w przedsiębiorstwie: buy shares in a company Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
umowa odkupu papierów buyback agreement
kupować w drodze umów odkupu buy through repos
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par

Ze słowem "shares":

przydział akcji allotment of shares
pakiet akcji block of shares
subskrybować akcje underwrite shares
pakiet akcji block of shares
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
akcje zwykłe ordinary shares
pierwszorzędne udziały shares of the best sort
pierwszorzędne udziały first rate shares

Ze słowem "company":

prywatyzowane przedsiębiorstwo privatized company
firma nie notowana na giełdzie unquoted company
[X procentowy] udział w [spółce Y] [X %] stake in [Y company]
firma zarządzająca aktywami asset management company
spółka uśpiona shell company
  Langol.pl