langol.pl » Biznes » Handel » kupować na kredyt

Kupować na kredyt po angielsku

kupować na kredyt: buy on credit Szukaj w Google
a także:
- buy on account

Inne:

Ze słowem "buy":

kupować na próbę buy on approval
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
kupować na rachunek buy on account
kupować kota w worku buy a pig in poke
kupować na raty buy by installments
kupować za gotówkę buy for cash
kupować hurtowo buy in bulk
kupować hurtowo buy wholesale
wprowadzić [kogoś] w nastrój zakupów put [sb] in a buying mood
sprzedawca komunikuje się z kupującymi merchandiser communicates with buyers
skup owoców buying friuits in bulk
skup warzyw buying vegetables in bulk

Ze słowem "credit":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
ryzyko kredytowe credit risks
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
status kredytowy credit status
stan zadłużenia credit status
wypłacalność credit standing
zdolność kredytowa credit standing
wypłacalny creditworthy
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
mieć zdolność kredytową be safe for credit
nota kredytowa credit note
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit
  Langol.pl