langol.pl » Biznes » Handel » kupować na kredyt

Kupować na kredyt po angielsku

kupować na kredyt: buy on account Szukaj w Google
a także:
- buy on credit

"buy on account" to także:

- kupować na rachunek

Inne:

Ze słowem "buy":

kupować na próbę buy on approval
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
kupować kota w worku buy a pig in poke
kupować na raty buy by installments
kupować za gotówkę buy for cash
kupować hurtowo buy in bulk
kupować hurtowo buy wholesale
wprowadzić [kogoś] w nastrój zakupów put [sb] in a buying mood
sprzedawca komunikuje się z kupującymi merchandiser communicates with buyers
skup owoców buying friuits in bulk
skup warzyw buying vegetables in bulk

Ze słowem "account":

na własny rachunek on one's own account
bilans obrotów bieżących balance of current account
rachunek otwarty open account
najważniejszy klient key account

Ze słowem "kredyt":

sklepowa karta kredytowa in-store credit card
ryzyko kredytowe credit risks
zapytanie o zdolność kredytową credit enquiry
zapytanie o zdolność kredytową credit inquiry
status kredytowy credit status
zdolność kredytowa credit standing
wiarygodny kredytowo creditworthy
zdolność kredytowa creditworthiness
mieć zdolność kredytową be safe for credit
nota kredytowa credit note
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit
  Langol.pl