langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » kupować dla przyjemności

Kupować dla przyjemności po angielsku

kupować dla przyjemności: buy for fun Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

nabywca buyer
kupujący buyer
przyciągnąć kupców attract buyers
przyciągnąć klientow attract buyers
klient kupujący pod wpływem impulsu impulse buyer
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
nabywca trade buyer
kupowanie pod wpływem impulsu impulse buying
kupowanie nałogowe compulsive buying
uzależnienie od zakupów compulsive buying
kupić coś na raty buy [sth] on an installment plan
wpłynąć na kogoś by coś kupił influence sb to buy sth
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
kupić coś na czarnym rynku buy [sth] on the black market
częstotliwość zakupów buying frequency
nawyki nabywcze buying habits
motywacja zakupów buying motivation
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency

Ze słowem "dla":

przeznaczony wyłącznie dla kogoś exclusive
uwielbienie dla bohaterów hero worship
informacja dla prasy press release
  Langol.pl