langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » kupić coś na raty

Kupić coś na raty po angielsku

kupić coś na raty: buy [sth] on an installment plan Szukaj w Google

Inne:

kupować na raty buy by installments

Ze słowem "buy":

nabywca buyer
kupujący buyer
przyciągnąć kupców attract buyers
przyciągnąć klientow attract buyers
klient kupujący pod wpływem impulsu impulse buyer
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
nabywca trade buyer
kupowanie pod wpływem impulsu impulse buying
kupowanie nałogowe compulsive buying
uzależnienie od zakupów compulsive buying
wpłynąć na kogoś by coś kupił influence sb to buy sth
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
kupić coś na czarnym rynku buy [sth] on the black market
kupować dla przyjemności buy for fun
częstotliwość zakupów buying frequency
nawyki nabywcze buying habits
motywacja zakupów buying motivation
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency

Ze słowem "installment":

sprzedaż ratalna installment plan (US)
w ratach po sto złotych miesięcznie in installments of 100 PLN per month
rata installment

Ze słowem "plan":

plan marketingowy na następny rok marketing plan for next year
plan marketingowy marketing plan
planista do spraw reklamy advertising planner
planowanie strategiczne strategic planning
planista do spraw mediów media planner
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning
  Langol.pl