langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » kupić coś na czarnym rynku

Kupić coś na czarnym rynku po angielsku

kupić coś na czarnym rynku: buy [sth] on the black market Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

nabywca buyer
kupujący buyer
przyciągnąć kupców attract buyers
przyciągnąć klientow attract buyers
klient kupujący pod wpływem impulsu impulse buyer
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
nabywca trade buyer
kupowanie pod wpływem impulsu impulse buying
kupowanie nałogowe compulsive buying
uzależnienie od zakupów compulsive buying
kupić coś na raty buy [sth] on an installment plan
wpłynąć na kogoś by coś kupił influence sb to buy sth
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
kupować dla przyjemności buy for fun
częstotliwość zakupów buying frequency
nawyki nabywcze buying habits
motywacja zakupów buying motivation
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency

Ze słowem "market":

segment rynku market segment
dział marketingu marketing department
podzielić rynek divide up the market
produkty ekskluzywne up-market merchandise
produkty masowe down-market merchandise
ekskluzywny up-market
masowy down-market
tani down-market
marketing marketing
kompozycja marketingowa marketing mix
wchodzić na rynek penetrate a market
rynkowy market-oriented
zorientowany rynkowo market-oriented
badanie rynku market research
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
reklama wirusowa viral marketing
marketing wirusowy viral marketing
chwyt marketingowy marketing stunt
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
duża aktywność reklamowa marketing blitz
duża aktywność marketingowa marketing blitz
rynek mieszkaniowy housing market
marketing interaktywny interactive marketing
plan marketingowy na następny rok marketing plan for next year
rynek niszowy niche market
rynek docelowy target market
kto jest twoim docelowym klientem? who is your target market?
analiza rynku market analysis
obszar zbytu market area
elastyczność rynku market elasticity
ocena rynku market evaluation
rozwój rynku market expansion
lider na rynku market leader
nisza rynkowa market niche
zorientowany na rynek market-oriented
penetracja rynku market penetration
potencjał rynku market potential
segmentacja rynku market segmentation
rozmiar rynku market size
badanie rynku market survey
przegląd rynku market survey
test rynku market test
cele marketingu marketing goals
plan marketingowy marketing plan
techniki marketingu marketing techniques
minirynek minimarket
rynek potencjalny potential market
pokrycie rynku market coverage
rynek nasycony saturated market
walczyć ze zmieniającym się rynkiem combat the changing market
zdobyć większy udział w rynku win a greater market share
  Langol.pl