langol.pl » Biznes » Bankowość » kupić [coś] na kredyt

Kupić [coś] na kredyt po angielsku

kupić [coś] na kredyt: buy [sth] on credit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "buy":

odkup buy back
wykup buy back

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening

Ze słowem "coś":

[coś] jest sfinansowane kredytem hipotecznym [sth] is financed with a mortgage

Ze słowem "kredyt":

instytucja kredytowa finance house
oprocentowanie kredytu lending rate
kredytowanie lending
kredyt lending
warunki limitu kredytowego overdraft facilities
umowa kredytowa loan agreement
kredytodawca lender
kredyt hipoteczny mortgage
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
kredyt pomostowy bridging loan
kredyt w rachunku otwartym overdraft
  Langol.pl