langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » kto jest twoim docelowym klientem?

Kto jest twoim docelowym klientem? po angielsku

kto jest twoim docelowym klientem?: who is your target market? Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "who":

nabywca hurtowy wholesale trade buyer
składy hurtowe wholesale stores
marka hurtownika wholesaler brand

Ze słowem "target":

grupa docelowa target group
populacja docelowa target population
jednorodna populacja docelowa homogeneous target population
niejednorodna populacja docelowa heterogeneous target population
cel sprzedażowy sales target
rynek docelowy target market
dystrybucja docelowa targeted distribution

Ze słowem "kto":

piktogram pictogram
dyrektor artystyczny art director
redaktor editor
redaktor naczelny editor
  Langol.pl